top of page

Mając na uwadze dobro Gości i zwierząt przebywających w hodowli,

bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem .

  1. Wszelkie spotkania z alpakami wymagają wcześniejszego umówienia się telefonicznie, mailowo lub za pomocą Facebook’a.

  2. Zabrania się wejścia na teren hodowli bez wiedzy właścicieli alpak.

  3. Na terenie hodowli dzieci mogą przebywać jedynie pod nadzorem rodzica/opiekuna.

  4. Zabrania się w szczególności:

  •  karmienia zwierząt bez wiedzy właściciela

  •  płoszenia zwierząt poprzez bieganie, krzyczenie itp.

  • wejścia na teren hodowli pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających

  • palenia tytoniu na terenie hodowli

  • spożywania alkoholu na terenie hodowli

  • zaśmiecania terenu hodowli.

bottom of page